โรงพยาบาลสันทราย จะทำการย้ายไปใช้ตึกใหม่ 5 ชั้น ขอปิดบริการผู้ป่วยนอก วันที่ 20-22 ธ.ค. นี้

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2562 นี้ทางโรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จะทำการย้ายจุดบริการผู้ป่วยนอก ห้องเภสัชกรรม ห้องเอกซเรย์ ห้องฉุกเฉิน ฝ่ายทันตกรรม ห้องผ่าตัดและห้องคลอด มายังตึกใหม่ 5 ชั้น ซึ่งต้องย้าย จัดระบบบริการ และปรับระบบทั้งหมด ช่วงที่มีการย้ายอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลสันทราย จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์ดังนี้
1. การให้บริการผู้ป่วยนอก ขอปิดบริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่หลัง 12.00 น. เป็นต้นไป ผู้รับบริการที่นัดไว้แล้ว ขอให้ไปรับบริการก่อนเวลา 12.00 น. ครับและเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.
2. คลีนิคนอกเวลาราชการปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 และขอปรับระบบบริการก่อน หากปรับปรุงเสร็จจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป
3. ห้องฉุกเฉินวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ในช่วงก่อน 16.00 น. ยังเปิดให้บริการในจุดเดิม หลัง 16.00 น. จะเปิดบริการที่ตึกใหม่ 5 ขั้น ขออนุญาตให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน
4. ทางเข้าออกโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. เปลี่ยนเป็นทางเข้าออกด้านถนนเชียงใหม่-พร้าว
และ 5. ช่วงเวลาที่มีการย้ายจะมีข้อจำกัด การให้บริการเรื่องห้องผ่าตัด ห้องคลอด ฝ่ายเภสัชกรรม ห้องปฎิบัติการ ห้องเอกซเรย์ ซึ่งจะทำได้เฉพาะกรณีที่ฉุกเฉินเท่านั้นครับ หากไม่ฉุกเฉินอาจจะไม่สะดวกในการให้บริการ
จึงขออนุญาตในการประชาสัมพันธ์ และกระจายข่าวสารต่อไป ขอภัยในความไม่สะดวก
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่โรงพยาบาลสันทราย หรือ นพ.ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโดยตรง
ขอบพระคุณมากครับ
นพ. วรวุฒิ โฆวัชรกุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบลสันทราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!