เทศบาลนครเชียงใหม่ ชี้แจงโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงบริเวณคูเมือง

ด้วยเทศบาลนครเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการซ่อมแซมตลิ่งคูเมือง บริเวณถนนชัยภูมิ บริเวณทางทิศเหนือประตูท่าแพ จึงอาจจะมีเศษวัสดุจากการรื้อถอน ตลิ่งคูเมืองเดิมกองอยู่บนบาทวิถีริมคูเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขออภัย พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้ใช้บาทวิถีมา ณ ที่นี้ และขอให้โปรดใช้ความระมัดระวังขณะสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ จะดำเนินการปรับปรุงตลิ่งคูเมืองในบริเวณข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2562 และจะดำเนินการปรับปรุงตลิ่งคูเมือง บริเวณถนนคชสาร บริเวณทางทิศใต้ลานท่าแพ ภายในเดือนมกราคม 2563
อนึ่ง มีประชาชนและนักท่องเที่ยวตั้งข้อสงสัย ถึงปริมาณน้ำคูเมืองที่แห้งขอด เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอชี้แจงให้ทราบว่า การระบายน้ำในคูเมืองบริเวณดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างประตูน้ำในคูเมือง จำนวน 8 บาน**ทั้งนี้จะแบ่งงานเป็น 3 ช่วง เพื่อจะไม่ให้กระทบกับเทศกาลท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่
ช่วงที่ 1 จะทำให้แล้วเสร็จ ก่อนเดือนธันวาคม 2562 เพื่อไม่ให้กระทบกับช่วงเทศกาลปีใหม่
ช่วงที่ 2 จะทำให้แล้วเสร็จ ก่อนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อไม่ให้กระทบกับงานไม้ดอกไม้ประดับ
ช่วงที่ 3 จะทำให้แล้วเสร็จ ก่อนเมษายน 2563 เพื่อไม่ให้กระทบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์
ระหว่างนี้ได้มีการก่อสร้างทำนบดินสำหรับเก็บกักน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด
เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
เทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!