ฉีดวัคซีนฟรี! ทน.เชียงใหม่ ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 12 ม.ค. – 6 มี.ค.63

เทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ประจำปี 2563 โปรดนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ฟรี ระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 6 มีนาคม 2563 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ จุดบริการทั้ง 4 แขวง โดยใช้เอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน สามารถสอบถามได้ที่งานสัตว์แพทย์ สำนักการสาธารณสุขฯ 053-259136 ในวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!