เข้าฟรี! งานโครงการหลวง 2562 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 20-24 ธ.ค. นี้

ขอเชิญชมนิทรรศการ “ความสำเร็จของโครงการหลวง.. จากการบูรณาการความร่วมมือ” ภายในงานพบกับนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ 24 หน่วยงาน ภายใต้เเนวความคิด บุกเบิก แก้ไขปัญหา, พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน, การวิจัย พัฒนา วิชาการใหม่, พัฒนาส่งเสริมอาชีพ, พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เชิญชมฟรีได้ที่ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก) จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00-20:00 น.
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก โครงการหลวง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!