3 อำเภอในเชียงราย ทอดผ้าป่าเป็นกองทุนเสบียงบุญ แก่ชุดลาดตระเวนดับไฟป่า

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2562 พันเอกพศิน แสงคำ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้บัญชาการมฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานฝ่ายฆารวาส ในการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลระดมทุนสู้ไฟป่าและหมอกควัน ของอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ณ วัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย พระอาจารย์วิบูล ธัมมเตโช เจ้าอาวาสวัดพุทธอุทยาน (ดอยอินทรีย์) และพระภิกษุสงฆ์รับองค์ผ้าป่าดังกล่าว และมีนายอำเภอเมืองเชียงราย ปลัดอำเภอแม่สรวย และปลัดอำเภอเวียงป่าเป้า หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วยโดยพิธีจัดให้มีการตั้งต้นผ้าป่าไปถึงหน้าพระอุโบสถ พระสงฆ์ให้ศีล และประธานกล่าวนำถวายผ้าป่าก่อนที่จะนำหัวหน้าส่วนราชการถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนา ประธานและผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำและรับพรตามลำดับ ในโอกาสเดียวกันนี้ พระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย ได้มีคำประกาศการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ในการร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มีเนื้อหาอธิบายว่า จากผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควัน ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นว่าพระสงฆ์ทั่วจังหวัดควรมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ในทุกวันสำคัญทางศาสนา และทุกโอกาสที่เอื้ออำนวย นอกจากนี้ควรร่วมเป็นกลไกสำคัญในการจัดทอดผ้าป่าในลักษณะนี้ และบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องดื่มและน้ำดื่ม เพื่อเป็นกองทุนเสบียงบุญแก่ชุดลาดตระเวนดับไฟป่า รวมทั้งบิณฑบาตของดการเผาในช่วงที่ทางราชการกำหนดด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!