นอภ.แม่สรวย นำกิ่งกาชาด หน.ส่วนราชการ มอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว 6,000 ผืน

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นอภ.แม่สรวย ได้รับมอบหมายจาก จ.เชียงราย  เป็นประธาน มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ อ.แม่สรวย จำนวน 7 ตำบล 131 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก จ.เชียงราย จำนวน 6,000 ผืน โดยมี น.ส.อัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สรวย น.ส.อัญรัตน์ จอมวุฒิ สจ.แม่สรวย และหัวหน้าส่วนราชการร่วมแจก ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่สรวย และในส่วนของกิ่งกาชาด อ.แม่สรวย ได้รับการจัดสรรผ้าห่มกันหนาว เพื่อนำมอบแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จากกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ ในอุปถัมภ์ ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!