เข้าวันที่ 5 เทศกาลปีใหม่หยุดยาว 2563 เชียงใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย

สรุปข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน) ในวันที่ 5 ของการรณรงค์ (วันที่ 31 ธ.ค. 62 ) จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 16 ครั้ง บาดเจ็บ 16 คน เสียชีวิต 2 ราย จังหวัดลำพูน เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง บาดเจ็บ 6 คน ไม่มีเสียชีวิต จังหวัดลำปาง เกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง บาดเจ็บ 12 คน ไม่มีเสียชีวิต จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 คน ไม่มีเสียชีวิตสรุปยอดของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณงค์ ของ 4 จังหวัด ในเขตรับผิดชอบของศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เกิดอุบัติเหตุขึ้นทั้งหมด 35 ครั้ง บาดเจ็บ 35 ราย เสียชีวิต 2 ราย
รวม 5 วัน คือวันที่ 27–31 ธันวาคม 2562 ของ 4 จังหวัด เขตพื้นที่ดูแลของศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง อุบัติเหตุเกิดขึ้น 205 ครั้ง บาดเจ็บ 218 ครั้ง เสียชีวิต 11 ราย คือจังหวัดเชียงใหม่ 7 ราย ลำปาง 4 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น