นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจในพื้นที่ตำบลโป่งแยง

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. นายหลือ แซ่ย่าง และ 2. เด็กชายนพชัย ยวงขาว ในพื้นที่ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น