ศรุดา ธนาดุลกุลนันท์ คว้า“ นางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ” ประจำปี 2563 มาครองตำแหน่ง

การประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 4 ซึ่งเป็นการประกวดเพื่อความบันเทิง และระลึกถึงอดีตนางสาวเชียงใหม่ที่เคยได้รับตำแหน่งทั้งในอดีต และปัจจุบัน โดยการบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นผ่านผู้เข้าประกวดในครั้งนี้
2 มกราคม 2563 นางรุ่งรวี มีทองคำ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ,ดร.นิภาพร บุญพิมพ์ประสิทธ์ิ ศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ และดร.อดิศร สุดดี ผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี 2563 ร่วมกันตัดสินนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2563 ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ณ บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ ในค่ำคืนการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ ปีนี้มีผู้เข้าประกวดทั้งหมด 28 คน การตัดสิน มีรางวัลพิเศษ อาทิ รางวัลแต่งกายงาม by บุญก๋ำ ขวัญใจมหาชน และการแต่งกายด้วยความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้พร้อมลุ้นไปกับนางสาวเชียงใหม่ดวงใจปีนี้ได้แก่ศรุดา ธนาดุลกุลนันท์ ประจำปี 2563 และรองทั้ง 4 คน ซึ่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจปี2562 เป็นผู้มอบรางวัลในค่ำคืนที่ 2 มกราคม 2563 และผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศยังได้รับสายสะพาย พร้อมมงกุฎ และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท เมื่อได้รับรางวัลแล้วผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้ร่วมทำกิจกรรมกับนางสาวเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลบนเวทีนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2563 อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น