พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 น.อ. นรุธ กำเนิดนักตะ พร้อมด้วย คุณณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41, ข้าราชการกองบิน 41 และสมาชิกแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ ลานหน้าวิหารพระพุทธชินราชจำลอง กองบิน 41 การจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทั้งยังเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน 41 ต้อนรับปี 2563 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น