ชาวบ้านได้เฮ มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแม่กุหลวง อ.แม่สอด จ.ตาก

เมื่อวันนี้ 3 มกราคม 2563 นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ได้มอบหมายให้ นางชญาภา สุบรรณพงษ์ ปลัดอำเภอแม่สอด กำหนดให้มีการประชุมราษฎร เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่กุหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ว่างลง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จึงกำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ให้บ้านแม่กุหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นท้องที่ที่ทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 2. ให้ศาลวัดแดนอาณาเขต หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นสถานที่ที่ทำการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน 3. ราษฎรในหมู่บ้านผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด ในระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 มกราคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น