ฝากผู้ปกครอง ระวังบุตรหลาน มีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดทุกชนิดผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ (ทวิตเตอร์)

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2563 เวลา 10.00 น ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. มอบหมาย พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 (ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.) ร่วมแถลงข่าวการบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับ พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถผช.ผบ.ตร., พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผบช.ปส. ตลอดจน ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (ทวิตเตอร์) โดยโพสต์ภาพ ยาบ้า, ไอซ์, ยาเค บรรจุในซองพลาสติกใส เย้ยกฎหมายอย่างไม่เกรงกลัว จนเป็นที่ตื่นตระหนกของผู้ปกครองในการดูแล และห่วงใยบุตรหลานในโลกสังคมโซเชียลจำนวนมาก ดังนั้น ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างเร่งด่วน และให้ความสำคัญกับการลักลอบซื้อขายยาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพราะเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา โดยการแถลงข่าวครั้งนี้สามารถจับกุมได้ 2 คดี, โดยมีคดีที่ผู้ต้องหาใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการโฆษณาจำหน่ายยาเสพติดจำนวน 1 คดี จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 4 คน ยึดของกลาง ยาบ้าจำนวนประมาณ 200,000 เม็ด และทรัพย์สินอีกจำนวนหนึ่ง

พล.ท.กิตติธัช กรุณากล่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ตามนโยบายรัฐบาล ขอให้หน่วยภาคีเครือข่ายร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด จึงขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจและร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปลอดภัยจากยาเสพติดตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น