ตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์พื้นที่ อ.เชียงของ และ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ พื้นที่อำเภอเชียงของ และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.ศูนย์อำนวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้มอบหมายให้ พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ผบ.ศป.บส.ชน) เป็นประธานปล่อยแถวโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่เพ่งเล็ง ระดับ 2 จังหวัดเชียงราย ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 โดยมีหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, ตำรวจภูธรภาค 5, กองกำลังผาเมือง, ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย, สำนักงานศุลกากรภาค 3, กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 5, กองบังคับการกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกองบังคับการกองกำกับการ 3 กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

โดยการสุ่มตรวจ จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเชียงแสน ไปรษณีย์เชียงแสน และ บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส อำเภอเชียงของ บริษัท ดรากอนอะกรี จำกัด, บริษัท ไชยณรงค์ขนส่ง จำกัด (พ.ข.ร.), เลมอน อินเตอร์เทรด จำกัด, เคอรี่ เอ็กเพรสพาร์เซลช็อป และไปรษณีย์อนุญาตเอกชนการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ เป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่สำคัญ จำนวน 3 เรื่อง คือการติดป้ายเตือน การจัดทำข้อมูล บันทึกประจำวันของพนักงาน บันทึกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวของ ผู้รับ/ผู้ส่ง โดยต้องมีข้อมูลเก็บไว้อย่างน้อยไม่น้อยกว่า 180 วัน สำหรับผลการตรวจ สถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีผลปัสสาวะปกติ ทุกราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น