แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อแนะ โรคปอดอักเสบ ปอดบวม เป็นได้ทุกวัย

พญ.ณัฐิณี ลักษณานันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ รพ.ลานนา แนะการป้องกันโรค ย่อมดีกว่าการรักษา ผู้ใหญ่อย่างเรา ๆ ก็ต้องการวัคซีนเช่นกัน ไม่ใช่ฉีดได้เฉพาะเด็ก ๆ เท่านั้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ยิ่งจำเป็นต้องฉีดเพื่อป้องกันโรคไว้ก่อน เพราะคนกลุ่มนี้มีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่าคนทั่วไป ทั้งยังมีความรุนแรงมากกว่า ดังนั้นการดูแลตัวเองก่อนเกิดโรค ย่อมดีกว่ามาพบแพทย์ในวันที่ป่วย ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น