ผอ.สพม. 35 เปิดโครงการ “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์” เป็นการสอนเสริม O-NET

ผอ.สพม.35 เปิดโครงการ “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์” เป็นการสอนเสริม O-NET นักเรียนในสังกัดร่วม 3 แห่ง กว่า 400 คน

นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.เขต 35 เป็นประธานเปิดโครงการ “ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์” โดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายโรงเรียนเตรียมพัฒน์ เพื่อสอนเสริม O-NET ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีโรงเรียน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม และโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รวมนักเรียน 470 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 5 ท่าน คือ นายภาณุมาศ หมุนเกตุ ครูวิชาภาษาไทย, น.ส.อุดมพร พรมมา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์, ว่าที่ ร.ต.ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์, นายปิยวัชร์ สุทธิวนิช ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และน.ส.ปวีณา ลาสงยาง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!