ทีโอที เชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ 2563 ผวจ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บมจ.ทีโอที เชียงใหม่ โดย ชจญ.ภน.3 (ดร.สุรชัย อนุตระกูลชัย), ผส.บภน.3.1 (ชม.) (นายกานต์ เสารยะวิเศษ), ผส.ตภน.3 (ว่าที่ ร.ต.นพดล จิตติ วัฒนพงศ์) พร้อมผู้บริหารในสังกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ณ อาคารสำนักงานอำนวยการ ศาลาลาง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น