รางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2562

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะ ในโอกาสมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ อาจารย์รุ่งกานต์ วังบุญ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2562 ณ พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น