พิธีระลึก 114 ปี วันพระราชทานนามโรงเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีระลึกวันพระราชทานนามโรงเรียน ปีที่ 114 ณ โบสถ์ของโรงเรียน โดยมีนักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีร่วมรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งโรงเรียนและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลารากอาคารบัทเลอร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรก และพระราชทานนามโรงเรียนว่า The Prince Royal’s College พร้อมพระราชทานสีน้ำเงิน-ขาว เป็นสีประจำโรงเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น