ร.พ.สูงเม่น จ.แพร่ แห่งใหม่ได้ฤกษ์ดีวางศิลาฤกษ์ลงเสาเอกแล้ว พร้อมให้บริการ ปลายปี 2565

ร.พ.สูงเม่น จ.แพร่แห่งใหม่ได้ฤกษ์ดีวางศิลาฤกษ์ลงเสาเอกแล้ว เมื่อ เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 9 มกราคม 2563 ที่บริเวณ สถานที่ก่อสร้าง ร.พ.สูงเม่นแห่งใหม่ ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาซื้อที่ดินสร้าง ร.พ.สูงเม่น แห่งใหม่ และเจ้าหน้าที่ร.พ.สูงเม่น ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โดยการนำ พระครูโกศลพิพัฒนคุณ(ครูบาเสนาะ) เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น ประธานฝ่ายสงฆ์นายวิโรจน์ พอจิต ประธานจัดหาที่ดินฯฝ่ายฆราวาส ได้จัดพิธีฯในวันและเวลาดังกล่าว ได้นิมนต์ พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร กทม.ประธานฝ่ายสงฆ์มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ พระราชเขมากร รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ประธานเจริญพระพุทธมนต์, พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พร้อมพระเถรานุเถระเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ มีพระครูบัณฑิตานุกูล พระครูกิตติชัยวัฒน์ พระครูสุธรรมกิตติวงค์ ๗ พระครูวรธรรมสาร พระครูวิจิตรธรรมสาธก พระครูพิบูลพัฒนโกศล พระครูสิริสุเมธากร

ผู้มีเกียรติจำนวนมากที่เป็นเกียรติประกอบด้วย นายพีระศักดิ์ พอจิต ส.ว. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ น.พ.วินัย ขจรพานิช สาธารณสุขจังหวัดแพร่ น.พ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น, นางดวงใจ พลลุน นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น น.พ.นัฐวุฒิ สุขมี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตบริการสุขภาพที่ 1, นายชณภพ ไกรศักดิ์ นายกเทศมนตรี ต.สูงเม่น พร้อมนายก อบต.อำเภอสูงเม่นทุกแห่ง ฝ่ายปกครองกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลในอำเภอสูงเม่น, อจ.พงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ อจ.กานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.ร.ร.เทพนารี, นายบุญลือฤทธิ์ นางฐิตาพร อุดมสุข เจ้าของ บ.คาวิน เฮิร์บ จำกัด (บัวหลวง) กทม.พร้อม น.พ. แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผอ.ร.พ.สูงเม่น และเจ้าหน้าที่ ร.พ.สูงเม่น ทุกฝ่ายฯ เจ้าหน้า ผอ.ร.พ.สต.ทุกพื้นที่ อ.สูงเม่น และ อสม.อ.สูงเม่น ทุกคนพร้อม นายคำรณ นางสุวรรณ ผาทอง นายบดินทร์ นางครองเรือน กินาวงศ์ และคณะศรัทธาจำนวนมากร่วมพิธีงานวางศิลาฤกษ์ ร.พ.สูเม่นแห่งใหม่ การก่อสร้าง ร.พ.สูงเม่นแห่งใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 29 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างโดย บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น ( CCS Corporation Co., Ltd. ) ในวงเงินงบประมาณ 138 ล้านบาท เป็นอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ งบปีประมาณ ปี 2563 งบต่อเนื่อง สิ้นสุดการก่อสร้าง ปี 2565 ในการดำเนินงานการเปิดให้ใช้บริการของ ร.พ.สูงเม่น แห่งใหม่ จะเปิดให้ใช้บริการด้านสาธารณสุขปลายปี 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!