ธวัลรัตน์ ไชยธรรม นร.ร.ร.วัดธังกราวาส เด็กและเยาวชนดีเด่น จ.แพร่ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็ก

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.ร.ร.วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) ได้มอบหมายให้ นางรำเพียร ขันแก้ว และนางมุยรีย์ อัฐวงศ์ นำ ด.ญ.ธวัลรัตน์ ไชยธรรม นักเรียนชั้น ป.6/3 ร.ร.วัดธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เพื่อรับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ประกาศเกียรติคุณบัตรที่ ด.ญ.ธวัลรัตน์ ไชยธรรม ได้รับมีใจความสำคัญว่า กระทรวงศึกษาธิการ ขอมอบเกียรติคุณบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า ด.ญ.ธวัลรัตน์ ไชยธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น คณะกรรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอยกย่องเชิดชูเกียรติและจงรักษาควาดีนี้ ตลอดจนให้ประสบแด่ความสุขความเจริญตลอดไป ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!