จ.แพร่ จัดงานวันเด็ก! ได้นั่งโต๊ะทำงานผู้ว่าฯ ทางทหารให้ชมรถถัง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้นำสาร จาก ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีใจความว่า

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้จักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ถือว่าเป็นการปฎิบัติเช่นทุกปี สำหรับวันเด็กแห่งชาติ เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับประถมวัย จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเรียนรู้องค์ความรู้ที่สำคัญต่างๆ รวมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทางกาย จิตใจและสติปัญญา เพื่อเด็กและเยาวชนทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีหลักการคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองต่อการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 12 และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคำขวัญว่า เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณ ต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์ รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติเชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเอง ด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ รวมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคี โดยการน้อมนำแนวทางการอุทิศตนให้เป็นผู้ให้ และเสียสละ เพื่อส่วนรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติ ที่จะส่งเสริมให้สังคมและประเทศชาติ มีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป”

เป็นสารที่ผู้นำประเทศมอบให้กับเด็กทั่วประเทศ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำหรับจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กดีเด่น ได้แก่ ด.ญ.วณิชชา เที่ยงดี , ด.ญ.อารีรัตน์ เป็นใจ พร้อมมอบของเล่นให้กับเด็กๆที่มาร่วมงาน และรับชมการแสดงกิจกรรมต่างๆจากสภาเด็กและเยาวชน ในเวลา 10.10 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เดินทางไปที่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มีเด็ก ๆ เป็นจำนวนมากที่รอนั่งโต๊ะทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และมีการจับสลากเข้าแถวเพื่อจะได้สัมผัสโต๊ะและเก้าอี้ ที่นั่งปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ปรากฏว่าผู้โชคดีรายแรกคือ ด.ช.สิรริชญ์ ม่วงมูล จากโรงเรียนเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ชั้น ป.5/2 ว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ในหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ทางสถานีวิทยุ สวท.F.M.91.00 Mhz. และ เรือนจำ จังหวัดแพร่ มาบริการตัดผมให้กับเด็กๆฟรี

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 11 ม.ค.63 พ.อ.เกียรติอุดม นาดี ผบ.ม.พัน.12 พล.ม.1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยจัดกิจกรรมบนเวที กิจกรรมให้ความรู้ จัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา และยุทธโธปกรณ์ อาวุธ ของหน่วย มาแสดงให้กับเด็กๆ มีเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จ.แพร่ มาร่วมกิจกรรมประมาณ 2,500 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

ทางด้านชมรมสื่อมวลชนแพร่ โดยการนำของนายพิจิตร สมศักดิ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนแพร่ พร้อมด้วยสมาชิก ทั้งผู้สื่อข่าวท้องถิ่น และส่วนกลางสาขาหนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นประจำเหมือนทุกปี โดยในปีนี้ ได้จัดทำอาหารข้าวไข่เจียว ข้าวกะเพราหมู โดยไปตั้งโรงครัวที่บริเวณกองอำนวยประกวดนางสาวแพร่ ในงานฤดูหนาวและงานของดีเมืองแพร่ ที่ อบจ.แพร่ บ้านกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ โดยแจกข้าวไข่เจียว พร้อมน้ำดื่มฟรี ให้ผู้ปกครองเด็ก และเด็ก ที่มาเที่ยวงานวันเด็กในงานฤดูหนาว และงานของดีเมืองแพร่ พร้อมทั้งแจกของเล่นให้เด็ก จนเลิกงานเวลา 14.00 น. ทั้งเด็กและผู้ปกครองได้มีอาหารกลางวันกินกันจนอิ่มท้อง ที่มาเที่ยวงานวันเด็กในงานฤดูหนาวและงานของดีเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!