ทต.เด่นชัย ทม.แพร่ จัดงานวันเด็ก เด็กร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยนายศรชัย สุวรรณกาศ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ การศึกษา ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในเรื่องของขวัญของรางวัลให้การสนับสนุนกับทางเทศบาลตำบลเด่นชัยในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมสรรหาเด็กกตัญญูกตเวทีต่อครอบครัวและจิตสาธารณะต่อสังคม การจับสลากมอบรางวัล การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารของกองพันทหารม้าที่ ๑๒ พล ม.๑ ค่ายพระยาไชยบูรณ์ การจัดนิทรรศการโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเด่นชัย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาแพร่ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเด่นชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย การบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็กที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับเกียรตินายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

ส่วนเทศบาลเมืองแพร่ นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศฒนตรีเมืองแพร่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ จัดกิจกรรมวันเด็กที่ บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้(กาด 3 วัย). มีกิจกรรมต่างมากมาย. จาก รร ในสังกัดเทศบาล ทั้ง 5 โรง การประกวดร้องเพลง มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น มอบผ้าห่มจาก ธนาคารออมสิน เขตแพร่ และได้รับสนับสนุนจากสส ศิริวรรณ. ปราศจาคศัตรู / มอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุนและยังมีหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรร เช่นสโมสรไลออนส์แพร่ / เครือข่ายกองทุนชุมชนตำบลในเวียงชมรมเครื่องบนเล็กแพร่/ชมรมออฟโรดแก่งเสือเต้น งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองแพร่ ให้ความรู้อุปกรณ์ และรถดับเพลิง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!