นร.ขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

นายธนภัทธ สุริยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยมีนายสุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!