อบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 โดยมี นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 สำหรับในคืนดังกล่าว พระครูอาทรวิสุทธิคุณ (บุญตัน) เจ้าคณะอำเภอหางดง (เจ้าอาวาสวัดหนองตอง) ได้แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และคณะสงฆ์ 8 รูป จากวัดหนองตอง ร่วมสวดพระอภิธรรม เพื่อน้อมอุทิศถวายแด่ พระเดชพระคุณ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!