อ.แม่ออน ฉีดน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุเทพ แสนมงคล นายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอแม่ออน และบุคลากรของ รพ.สต. ทั้ง 6 แห่งในอำเภอแม่ออน และ อสม. ทุกตำบล ให้เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์และดูแลประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในช่วงที่มีค่ามลพิษฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอยู่ในขณะนี้ พร้อมกันนี้ได้ตรวจจุด Safety Zone ของ รพ.สต. ทุกแห่ง โดยได้ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ฟอกอากาศ และเครื่องวัดคุณภาพอากาศ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายอำเภอแม่ออน ขอความร่วมมือ อปท.ในอำเภอแม่ออน ดำเนินการฉีดน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ และลดค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มจากโรงเรียน และ รพ.สต.ทุกแห่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น