อุทยานฯดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศ ห้ามเข้าไปในป่าอุทยานฯ ห้วงวันงดเผา ตั้งแต่ 10 ม.ค. – 30 เม.ย. 63

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ออกประกาศ ห้ามเข้าไปในป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดห้วงวันงดเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 30 เม.ย. 63 เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า อุทยานแห่งชาติ จึงได้ออกประกาศ ดังนี้
1. ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในป่าอุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 30 เม.ย. 63
2. กรณีมีเหตุจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก่อนจะเข้าเขตอุทยานแห่งชาติ จะต้องลงทะเบียน ณ ที่ทำการอุทยานฯ หรือที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ในพื้นที่หรือจุดสกัด และแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทราบด้วย และไม่นำวัตถุที่ทำให้เกิดไฟเข้าไปในอุทยานฯ 3. ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ดังนี้
3.1 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ พนง. จนท. ซึ่งได้มีคำสั่ง ตามข้อ 1. มีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท
3.2 กรณีเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้งที่ลงทะเบียนและลักลอบเข้าไป แล้วกระทำการเผาป่า หรือทำให้เกิดไฟป่า มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี หรือปรับสูงสุด 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!