สสจ.แพร่ รณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน

ผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่ รายงานมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เล็งเห็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน ที่ได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้ป่วยและคนชรา

นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ จากฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ที่ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. จำนวน 500 คน รณรงค์เดินเคาะประตูบ้าน เพื่อแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงวัยและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

โดยหมอกควันนั้น มีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ ทั้งการเผาป่า การเผาพื้นที่การเกษตร เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก การเผาขยะในชุมชน จากโรงงานอุตสาหกรรมและไอเสียรถยนต์ ทำให้หมอกควันแพร่กระจายอยู่ในอากาศ ประกอบกับจังหวัดแพร่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ และเกิดความกดอากาศสูง ไม่มีลมพัดระบาย ทำให้เกิดการสะสมของสารมลพิษ ในบรรยากาศสูงเกินมาตรฐาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน นั้นหากมีปริมาณมาก ๆ มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ การเผชิญกับมลพิษในอากาศ อาจทำให้เกิดเหตุรุนแรงเฉียบพลัน กับกล้ามเนื้อหัวใจได้ รวมทั้งหัวใจวาย หัวใจเต้นผิดจังหวะ , ผู้ป่วยโรคปอดและทางเดินหายใจ ที่ทำให้โรคกำเริบขึ้นได้ ซึ่งรวมถึงโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด นอกจากนี้ ยังมีผลต่อสมอง การเผชิญกับมลพิษในอากาศเป็นระยะนาน ๆ เพิ่มความเสี่ยง ที่จะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัว ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดในสมองได้ สำหรับการปฏิบัติตัวในช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนนั้น ให้ลดกิจกรรมนอกบ้าน อยู่ภายในอาคารเมื่อระดับมลพิษสูง สวมหน้ากากป้องกันทางเดินหายใจที่เหมาะสม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!