แพร่ รณรงค์ฉีดพ่นละอองน้ำ ทำความสะอาดถนน ลดฝุ่น 2.5 ไมครอน

ผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่รายงานว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอน ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่งในช่วงเวลา 11.00 น. วันนี้ 15 ม.ค.63 ที่สถานีตรวจคุณภาพ อากาศตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ ตรวจวัด PM 2.5 ได้ 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีตัวชีวัดคุณภาพอากาศ 172 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เล็งเห็นความสำคัญของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาด 2.5 ไมครอน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเผาในพื้นที่ป่า การเผาพื้นที่การเกษตร การเผาวัชพืชริมทาง และการเผาขยะมูลฝอยในชุมชน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแพร่ ที่เป็นแอ่งกระทะ สภาวะอากาศที่แห้งแล้งและนิ่ง ความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุม ทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

โดยวันนี้ เวลา 09.30 น. ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ โดยนายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานของสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ เปิดการพ่นละอองน้ำและนำรถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง ออกกวาดล้าง ทำความสะอาดถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในพื้นที่ เพื่อสุขภาพของประชาชน โดยจะออกทำความสะอาดถนนอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โดยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้เห็นความสำคัญของสุขภาพเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานกลางแจ้งอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ โดยได้ไปมอบหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นจุดตรวจยาเสพติด และสิ่งของผิดกฎหมายที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ได้มีหน้ากากอนามัยสวมใส่ เพื่อลดและกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!