“พาณิชย์ลำพูน” ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด และแนะนำการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ณ ตลาดลำพูนจตุจักร ตลาดกลางกระทรวงมหาดไทยสาขาลำพูน (ตลาดป่าเห็ว) และร้านจำหน่ายทองคำ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และสร้างความเป็นธรรมทางการค้า โดยผลการตรวจสอบ ไม่พบผู้ประกอบการรายใดใช้เครื่องชั่งที่ชำรุด เสียหาย ทั้งนี้ ได้แนะนำให้ประชาชนในการเลือกซื้อสินค้า ให้ตรวจสอบเครื่องชั่งก่อน โดยเครื่องชั่งที่ถูกต้องจะมีสติกเกอร์เครื่องหมายตราครุฑสีแดงบนหน้าปัด แสดงว่าผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้บริโภค พบเห็นการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด โดยจะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า และปฏิเสธการจำหน่าย ต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!