อ.ร้องกวาง สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่ออากาศบริสุทธิ์

ผู้สื่อข่าว จ.แพร่ รายงานมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ว่าที่หอประชุม อ.ร้องกวาง นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการหยุดการเผา ในพื้นที่การเกษตร โดยร่วมกับ นายชุษณิษฏ์ ประจวบวัน นาย อ.ร้องกวาง และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการไม่เผาในพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า พื้นที่ริมทางและพื้นที่ชุมชน การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ความรู้พื้นฐาน เพื่อการไม่เผาในที่โล่ง สร้างและพัฒนาวิทยากรการทำการเกษตรปลอดการเผา โดยถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน ด้านการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ผลกระทบที่เกิดจากการเผา นำเสนอทางเลือก และสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตร สร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการทำเกษตรปลอดการเผา โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยงและผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ในพื้นที่ อ.ร้องกวาง จำนวนกว่า 250 คน เข้าร่วมอบรม

จ.แพร่ ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการงดเผาในทุกพื้นที่ โดยกำหนดวันห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2563 และในช่วงวันที่ 10-20 มกราคม 2563 เพื่อให้ปลอดมลพิษทางอากาศ และให้เกิดอากาศแจ่มใสในพื้นที่ หลังจากมีปริมาณ PM 2.5 เกินมาตรฐานติดต่อกันมาหลายวัน ส่งผลให้คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!