เชียงใหม่ ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นตาพระราชทานฯ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ม.ค. 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีตรวจวัดสายตา ประกอบแว่นตา และมอบแว่นตา พระราชทานฯแก่ผู้สูงอายุ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย ม.ร.ว.จิยากร อาภากรเสสะเวช นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นตาท็อปเจริญ นายสุเทพ แสนมงคล นาย อ.แม่ออน พ.ต.อ.ธงชัย กรรณิกา ผกก.สภ.แม่ออน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.แม่ออน

ได้ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ เพื่อตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพตา และประกอบแว่นใหม่ (ฟรี) ให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่ อ.แม่ออน ตาม “โครงการแว่นตาผู้สูงวัย ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสนองพระราชประสงค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป เข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน โดยหลังที่พระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้ห้างแว่นท็อปเจริญได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 10 ปี และยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องอีก 5 ปี จนถึงปี 2567 และในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 140 ห้างแว่นท็อปเจริญได้ลงพื้นที่ ช่วยเหลือสายตาผู้สูงวัยที่อยู่ห่างไกลทั่วทุกภาคของประเทศ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานี่ผ่านมา โครงการสามารถช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วทั้งสิ้น 55,825 ราย เป็นชาย 24,259 หญิง 31,566 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!