สกัดหมอกควัน อาคารสูงทั่วนครเชียงใหม่ร่วมมือพ่นไอน้ำ

ทน.เชียงใหม่ โดยส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง แจ้งว่า จากปัญหาหมอกควันในพื้นที่เชียงใหม่ขณะนี้ ซึ่งหลายภาคส่วนพยายามเร่งดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันแก้ไขนั้น ในส่วน ทน.เชียงใหม่ ได้ประสานความร่วมมือกิจการ ผู้ประกอบการอาคารสูงต่างๆกว่า 19 แห่ง เช่น คณะแพทย์ มช., นิติบุคคลอาคารชุด ที่มีคอนโดฯสูงๆหลายแห่ง รวมถึงโรงแรมที่เป็นกลุ่มอาคารสูงจำนวนมาก ร่วมกันติดตั้งเครื่องพ่นละอองไอน้ำ เพื่อสกัดหมอกควัน

สำหรับการพ่นละอองไอน้ำนั้น นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม มช. อธิบายว่า เป็นหนึ่งในรูปแบบที่ง่ายต่อการจัดการฝุ่นหมอกควัน แม้ว่าการฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ จะไม่ส่งผลโดยตรงต่อการกำจัดฝุ่น PM 2.5 เนื่องจากละอองน้ำที่ฉีดพ่นเป็นละอองน้ำขนาดใหญ่ ไม่สามารถจับละอองฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว แต่มาตรการดังกล่าว จะช่วยลดฝุ่นขนาดที่ใหญ่กว่า 2.5 ได้ หลาย ๆ ท้องถิ่น ในต่างประเทศ ใช้เป็นมาตรการเฉพาะหน้า เพื่อต่อกรกับวิกฤตมลพิษทางอากาศ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะจีนและอินเดีย ที่ผ่านมา อปท.ที่เผชิญปัญหาฝุ่นควันในไทยก็ใช้รูปแบบนี้ ซึ่งได้ผลดีในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญสิ่งแวดล้อม สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ ชี้ว่า มาตรการนี้แม้จะช่วยลดได้บ้าง ก็ต้องมุ่งไปที่การแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา ทั้ง ลดการเผา จัดการปัญหายานยนตร์ที่มีสภาพเสื่อม เป็นต้นตอพ่นควัน มลพิษจากท่อไอเสีย และการตระหนักรู้ถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความชุ่มชื้นในเขตเมือง รวมถึงสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของทุกภาคส่วนที่จะจัดการ ปัญหาไม่เผาขยะ เผาวัชพืช บุกรุกทำลายป่าร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ที่จังหวัดกำหนดขึ้นด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!