ตลาดบ้านใหม่ ตลาดของคนรักสุขภาพ ผักสดปลอดสารพิษ จ.น่าน

ขอเชิญชวนมาชมตลาดของคนรักสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ “ตลาดชุมชนบ้านใหม่” ริมถนนสายท่าวังผา-สองแคว อ.สองแคว จ.น่าน โดยเกษตรในชุมชนจะนำพืชผักที่ปลูกตามฤดูกาลมาวางขาย มีพื้นที่ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านใหม่ ทั้งหมด 23 ไร่ มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มทั้งหมดจำนวน 33 ราย นางธิลา ขันทะสีมา (ประธานกลุ่ม) นางขันแก้ว สนนา (รองประธาน) นางอุไร เมฆแสน(เลขานุการ) นางคำสาน โนราช (เหรัญญิก) ในปัจจุบันได้รับมาตรฐานใบ GAP แนวทางในการปฏิบัติในสวน เพื่อผลิตสินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืชและคุณภาพถูกใจผู้บริโภค และได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้ว โดยตลาดเปิดขายทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 07.00 น ถึง 18.00 น. เกษตรกรจะนำผลผลิตสลับซับเปลี่ยนกันมาวางขาย ลูกค้าที่มาซื้อก็จะได้พืชผักใหม่สด ทางตลาดขอความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก ลูกค้าต้องเตรียมถุงผ้า ตะกร้ามาใส่ผักเองด้วย และยิ่งมั่นใจให้ผู้บริโภคได้ทานผักสดปลอดสารพิษอย่างสบายใจ

ตลาดชุมชนบ้านใหม่ อ.สองแคว จ.น่าน โทร.099-6637940 เปิดทุกวัน 07.00 น ถึง 18.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น