เตือน! ประชาชนดูแลสุขภาพ สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ วันนี้หลายพื้นที่ ยังอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ เวลา 09.00 น. พบว่า คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก – เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีส้ม 7 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเหลือง 2 พื้นที่ (คุณภาพอากาศปานกลาง) พื้นที่สีเขียว 4 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี) และพื้นที่สีฟ้า 3 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดีมาก)
ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 18 – 77 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)

กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2 และแอพลิเคชั่น Air4Thai และสามารถติดตามข่าวสารการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้ทาง www.pcd.go.th

ทั้งนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า 9 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ อาทิ ระดมสรรพกำลังลาดตะเวนและดับไฟ จัดทำแนวกันไฟและบริหารจัดการเชื้อเพลิง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม

ขอบคุณข้อมูล : กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ และ 9 จังหวัดภาคเหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!