ทน.เชียงใหม่ ปรับเส้นทางเดินรถเมล์ ส่งนร.จาก ร.ร.ในเขตเทศบาลไปแยกโรบินสัน บรรเทาปัญหาจราจร

เทศบาลนครเชียงใหม่ ทดลองปรับเส้นทางการเดินรถเมล์ และทดสอบให้มีรถส่งนักเรียน จากโรงเรียนในเขตเทศบาลไปยังแยกโรบินสัน เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในพื้นที่อีกทางหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ปรับเส้นทางสาย B3 จาก สถานีอาเขต-ศาลากลาง เป็น สถานีอาเขต-รพ.นครพิงค์ และวิ่งผ่าน ถ.โชตนา

2. ทดสอบจัดรถส่งนักเรียนจากโรงเรียน -แยกโรบินสัน เพราะจากข้อมูล มีบ้านจัดสรรอยู่ย่านหางดงจำนวนมาก และแยกโรบินสันมีรถผ่านวันละกว่าแสนคัน คาดหวังว่าจะช่วยผู้ปกครองไม่ต้องเข้าตัวเมืองตอนเย็น สามารถไปรับบุตรหลาน แล้วกลับบ้านได้เลย ถ้าผลออกมาดี อาจจะเพิ่มเส้นทางรถประจำทางสายใหม่ ซึ่งแน่นอนจะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า

3.เพิ่มความสามารถให้ cctv ที่มีอยู่ทั่วเมือง โดยจะเพิ่ม solfware ให้สามารถวิเคราะห์การใช้รถ จากนั้นให้เวลากล้องในการเก็บข้อมูล ซึ่งอาจจะถึง 1 ปี เพื่อให้ครอบคลุมทั้งการปิด-เปิดของโรงเรียน ตลอดจนเทศกาลต่างๆ จากนั้นข้อมูลจะช่วยในการวางแผน อาทิ การปรับเส้นทางเป็น one way หรือ two way การห้ามรถบางประเภทบางเวลา เช่น รถส่งของ การเพิ่มกล้อง cctv ในบางจุดเพื่อจับการทำผิด เช่น จอดซ้อนคันเพื่อซื้อของ คาดหวังว่าจะเพิ่มความคล่องตัวให้กับถนนมากขึ้น

ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ คาดหวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้ นอกเหนือจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยเรื่องคุณภาพอากาศได้อีกทางหนึ่ง เพราะในตัวเมืองแทบจะไม่มีการเผา แต่มีการสร้างควันผ่านการใช้รถด้วยเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูล เพจ ฝุ่นควันเชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!