ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งรถบุปผชาติเข้าร่วมงาน มหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ ครั้งที่ 44

จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ ชมรม สมาคม อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่สนใจ ส่งรถบุปผชาติเข้าร่วมงานมหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 โดยสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2637 ภายในวันที่ 17 มกราคม นี้

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ดอก-ไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการประกวดจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทสวยงาม ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภท จะได้รับสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือก ให้ได้รับเป็นรางวัลยอดเยี่ยม เพื่อรับถ้วยพระราชทานฯ ต่อไป

อ่านข่าวก่อนหน้า
เชิญชวนร่วมงานมหกรรมไม้ดอกเชียงใหม่ จัดใหญ่ 7-9 ก.พ. 63 นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!