ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ จัดสัมมนา รถเช่าปลอดภัย

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รถเช่าปลอดภัยใคร ๆ ก็อยากเช่า” โดยมีคุณกฤตผล เขมกวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายรณรงค์และป้องกันงานกงสุล คุณเบน สวัสดิวัฒน์ กงสุลกิตติมศักดิ์ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ร่วมในงาน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวปลอดภัย เนื่องจากสถิติอุบัติเหตุทางถนนของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษภายในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการรถเช่าในการสร้างเครือข่ายรถเช่าปลอดภัยเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นตันแบบนำร่องในการเช่ารถอย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งมีผู้ประกอบการรถเช่า จำนวน 20 รายเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น