เตือนระวัง! สัญญาณอันตรายปอดอักเสบรุนแรง เชื้อไวรัสโคโรนาจากจีน

สำหรับโรคปอดอักเสบรุนแรง ที่กำลังระบาดที่ประเทศจีน อาจมีความเสี่ยงกับใครหลายคนที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศจีนในช่วงนี้ ควรจำลักษณะอาการของโรค และหาวิธีป้องกันโรคเบื้องต้นเอาไว้เพื่อรักษาสุขภาพของตนเองสำหรับ โรคปอดอักเสบรุนแรงเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่วงศ์เดียวกับไวรัสซาร์สที่่เคยคร่าชีวิตผู้ป่วยในจีนและฮ่องกงหลายร้อยรายเมื่อ 10 ปีก่อน ดังนั้นทางรัฐบาลจีนรวมถึงรัฐบาลประเทศอื่น ๆ เช่นสหรัฐอเมริกาเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร ์เวียดนาม ฟิลิปปินส์และเกาหลีใต้ จึงกำลังใช้มาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันและมีประวัติเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ

ส่วนอาการสัญญาณอันตรายของโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนา จะสังเกตอาการเบื้องต้น ของโรค ได้แก่ มีไข้ มีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ ซึ่งเป็นลักษณะของอาการของโรคนี้ เมื่อเกิดอาการควบคู่กันกับมีไข้ และอื่น ๆ ที่กล่าวมาทั้ง 4 ข้อ ทางกรมควบคุมโรคติดต่อจึงแนะนำ สำหรับผู้ที่จะต้องเดินทางไปประเทศจีน ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่มีคนแออัด ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ ระมัดระวังอย่าให้เป็นหวัด ควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องอยู่หรือเดินผ่านในพื้นที่ที่มีคนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น