งานวันครู อ.เมืองแพร่ เชิดชูเกียรติครูอย่างสมเกียรติ พร้อมจัดพิธี“มุทิตาคารวะ สืบสานปณิธานครู”

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่เกี่ยวกับการงานวันครูที่จ.แพร่ เวลา 07.20 น.วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ร.ร.อนุบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับ นายทวี มะทะ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอ.เมืองแพร่ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งครูอัตราจ้าง ลูกจ้างที่ทำงานในโรงเรียนสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่อยู่ในเขตอ.เมืองแพร่ มีข้าราชการครูมั้งในและนอกประจำการงานจำนวนมาก โดยเฉพสะ นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ อดีตผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีในวันนี้ด้วย

ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การจัดงานวันครู ปีนี้ เป็นครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ใช้ชื่อในการจัดงานว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดย นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ และคณะครูร.ร.อนุบาลแพร่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่เสร็จจากพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แล้วผู้มาร่วมงานลงทะเบียนและลงทะเบียนผู้รับรางวัล/เกียรติบัตร จากนั้น นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.อนุบาลแพร่กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประธานในพิธี ประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเริ่มพิธีทางศาสนาโดยมีพระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เจ้าอาวาสวัดโศภนาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

เสร็จจากพิธีทางศาสนา นายเสกชูพันธ์ ภักดี ข้าราชการบำนาญ อ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ นายธรรมรงศักดิ์ อินกัน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ ครูอาวุโสนอกประจำการกล่าวคำนำ สวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ นายสง่า หมอนเขื่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเขื่อน ครูอาวุโสในประจำการ กล่าวระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณ บูรพาจารย์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว นายหอมแต่ง อ่องลออ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเวียง ครูผู้อาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณนายอภิรักษ์ อิ่มติตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 และพิธีสำคัญคือ พิธี “มุทิตาคารวะ สืบสานปณิธานครู”โดยคณะกรรมการจัดงานวันครู อ.เมืองแพร่ได้เชิญครูอาวุโส ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และเป็นผู้ซึ่งทีมีคุณงามความดี มีผลงานในอดีต มาจำนวน 100 คน ให้ ครูปัจจุบันที่บรรจุใหม่ ครูอัตราจ้าง ในแต่โรงเรียนได้มอบดอกไม้เข้าคารวะ ขอพร หลังจากนั้นตัวแทนครูอาวุโส นายสำราญ วงศ์เสน อดีตผอ.ร.รงบ้านป่าแดงและอีกหลายโรงเรียนได้เป็นตัวแทนของครูอาวุโสกล่าวความรู้สึก

ต่อด้วย นายทวี มะทะ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเมืองแพร่) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครู และ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 หโรงเรียนห้องเรียนคุณภาพต้นแบบปี่ที่ 2 โรงเรียน ห้องเรียนคุณภาพต้นแบบ โรงเรียน ห้องเรียนดีเด่น จิตอาสาช่วยเหลือการปรับปรุงร.ร.บ้านหนองเสี้ยวที่ประสบวาตภัย ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษษของอ.เมืองแพร่และสพป.แพร่ เขต 1 และในวันนี้ครูอ.เมืองแพร่ได้ระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนวันครูอ.เมืองแพร่เพื่อจะได้นำเงินไปช่วยเหลือครู ครอบครัว โรงเรียน นักเรียน ในโอกาสต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!