สพป.แพร่ เขต 2 จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น 4 อำเภอ ทุกแห่งยกย่องครูดีเด่น

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 (สพป.แพร่ เขต 2) โดยการนำของ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 จัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น ภายใต้คำขวัญ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 กล่าวว่า โดย สพป.แพร่ เขต 2 จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 พร้อมกันทั้ง 4 อำเภอ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สพป.แพร่ เขต 2 โดยอำเภอสูงเม่น จัดกิจกรรม ณ หอประชุมที่ว่าอำเภอสูงเม่น อำเภอเด่นชัย จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล อำเภอลอง จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร และอำเภอวังชิ้น จัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่

ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในตอนเช้า, การอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์, การสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ, การกล่าวระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้ว, การกล่าวคำปฏิญาณตน, อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันครู และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!