เทศบาลเมืองแพร่จัดงานวันครู ประจำปี 2563 มอบประกาศเกียรติคุณครูผู้มีผลงานดีเด่น

เมื่อวันที่วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น เทศบาลเมืองแพร่จัดงานวันครู ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลเมืองแพร่ และส่งเสริมกิจกรรมรำลึกบรูพาจารย์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีการทางศาสนา มีการมอบเกียรติบัตรให้ครูดีเด่นในด้านต่างๆ

นอกจากนั้นยังมีการแสดงของคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ มีครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน มีนายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานในพิ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!