รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีข่าว “ปิดตายขังหมาใต้ถุนศาลากลาง”

ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ “ปิดตายขังหมาใต้ถุนศาลากลาง” เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น จังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นการดําเนินการซ่อมแซมตะแกรงใต้ถุน อาคารศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ช่วงบ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขจรจัดเข้าไปอาศัยอยู่ เนื่องจากสุนัขจรจัดมีจํานวนมาก และมีความดุร้าย โดยสุนัขจรจัดดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อน ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการอยู่เป็นประจํา รวมทั้งมีเห็บหมัดสร้างความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานที่ตั้งอยู่บริเวณชั้น ๑ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหามาโดยลําดับ ทั้งการทําหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการพยายามแยกสุนัขที่ดุร้ายออกจากฝูง

ในช่วงเย็นของวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ หลังจากที่ทราบว่ายังมีสุนัขบางตัวอาศัยอยู่ด้านใน ใต้ถุนอาคาร จึงให้เจ้าหน้าที่รีบรื้อตะแกรงเหล็กบางส่วนออก (ซึ่งเป็นจุดที่มีสุนัขอยู่ในช่องทางดังกล่าว) เพื่อให้สุนัขสามารถออกจากใต้ถุนอาคารได้ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ยังพบว่ามีสุนัขติดค้างอยู่ด้านใน จึงได้รีบดําเนินการรื้อตะแกรงช่องทางดังกล่าวออก เพื่อช่วยเหลือสุนัขที่ติดอยู่ด้านใน แต่สุนัขก็ยังไม่ยอม ออกมาจากใต้ถุนอาคาร จึงได้จัดอาหารและน้ําวางไว้ด้านหน้าช่องทางดังกล่าว เพื่อประทั้งความหิวโหย อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดดังกล่าว โดยแนวทางที่จะดําเนินการในระยะต่อไปจังหวัดจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รักสุนัข เพื่อหาบ้านให้สุนัขอาศัยอยู่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรุฬ พรรณเทวี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!