กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บเศษใบไม้ลดเชื้อเพลิง

วันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บเศษใบไม้ ลดเชื้อเพลิง ป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ณ บริเวณเรือนประทับแรม บ้านห้วยเสือเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ทั้งนี้ มีการนำเศษใบไม้มาอัดก้อน และส่งให้บริษัทเอกชนรับซื้อไปในราคา 2 บาท/กิโลกรัม เพื่อนำไปทำถ่านก้อน โดยในปีนี้ มียอดที่จะรับซื้อรวม 200 ตัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!