“เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก”

“เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” กับ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลกอารยะธรรมแห่งภูมิปัญญาและวิถีล้านนาที่รุ่งเรือง…นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนต้องเที่ยวอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานีโดยมี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้การสนับสนุน ส่งเสริม นำชุมชนต้องเที่ยว โอทอป นวัตวิถี จำนวน 15 ชุมชน เข้าร่วมแสดงในงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยม บูทชุมชนวัดศรีสุพรรณ สอนแนะแนวทางการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว ตลอดจนการบริหารด้านการตลาดในเรื่องแพ็คเก็ตการท่องเที่ยวของชุมชน

สำหรับกิจกรรมภายในบูทของชุมชนวัดศรีสุพรรณ ประกอบด้วยบูทในตรีมของอารยธรรมล้านนา เสน่ห์แห่งภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน การแสดงและจำหน่ายสินค้าเครื่องเงิน ด้วยงานฝีมือที่ละเอียดอ่อน ปราณีต บรรจง สรรสร้างด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ การสาธิตการดุนลายเครื่องเงิน โดยน้องเดี่ยว นายรณรงค์ วงศ์จักรติ๊บ ผู้ผ่านการอบรม โครงการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปี 2560 บูทนวดตรอกเส้น วัดเงิน เสริมสร้างสมาธิ จากการดุนลาย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนวัดศรีสุพรรณ อาทิพาชม ชิม ช๊อป รอบอุโบสถเงิน หลังแรกของโลก และถนนคนเดินวัวลาย ทุกวันเสาร์ D.I .Y. เครื่องเงิน ทำพวงกุญแจ การสนทนาธรรมะ ฝึกสมาธิ วิปัสนากับพระอาจารย์ การท่องเที่ยว 3 วัด 3 ชุมชน คือ วัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร และวัดนันทาราม

การศึกษาอัตตลักษณ์และวิถีของชุมชน พาไหว้พระ 9 วัด มหามงคล นครพิงค์เชียงใหม่ นวดวัดเงิน ฝึกสมาธิ การตอกเส้น เชื่อมโยงการดุนลาย ของกลุ่มนวดวัดเงิน ชมอุโบสถเงิน หลังแรกของโลก ไหว้พระพุทธปาฏิหารย์ และล่องเรือชมบรรยากาศลำน้ำปิง ยามแลง ชิมอาหารพื้นเมืองของล้านนา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ โทร 08-4741-8282 หรือ วัดศรีสุพรรณ โทร 09-8661-4495

ร่วมแสดงความคิดเห็น