ค่า PM2.5 อ.สันกำแพง เช้านี้สูงเกินค่ามาตาฐาน นายอำเภอห่วงสุขภาพประชาชน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ม.ค. 2563 นางมุกดา ชาเทพ สาธารสุข อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ปัญหาหมอกควันไฟป่า ใน อ.สันกำแพง ค่า PM2.5 มีค่า 87 uq/m (มคก./ลบ.ม.) หรืออากาศในเชียงใหม่ Air CMI เกินค่ามาตาฐาน จะมีผลกระทบต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่มได้แก่ 1. หญิงตั้งครรภ์ 2. กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป 3. กลุ่มผู้ป่วยหอบหืด 4. กลุ่มผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง (COPD) และ 5. กลุ่มผู้ป่วย โรคหัวใจ ระดับ PM2.5 มีค่า 56 ไมครอน (มคก./ลบ.ม.) รพ.สต จะแจกหน้ากากอนามัย N95 ส่วน 5 กลุ่มเป้าหมายเกิดภาวะวิกฤต PM2.5 เกิน 150 (มคก./ลบ.ม.) ได้รับติดต่อกันเกิน 3 วัน ควรงดออกกำลังกลางแจ้ง ทางอำเภอจะมีหนังสือแจ้งท้องถิ่นทุกแห่งเตรียมหน้ากากอนามัย สาธารสุขอำเภอ และ รพ.สต.ทุก 10 ตำบล 11 แห่ง เตรียมพร้อมทุกเวลา

ส่วนทางด้าน นายสราวุฒิ วรพงษ์ เผยว่า ได้สั่งการให้ทุก อปท.ทั้ง 10 แห่ง 10 ตำบล ให้เร่งดำเนินการพ่นละอองน้ำรดน้ำต้นไม้ และให้ทาง รพ.สต.อสม. ประชาสัมพันธ์และดูแลประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในช่วงที่มีค่ามลพิษฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอยู่ในขณะนี้ พร้อมกันนี้ได้ตรวจจุด Safety Zone ของ รพ.สต.ทุกแห่ง โดยได้ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ฟอกอากาศและเครื่องวัดคุณภาพอากาศ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และขอความร่วมมือ อปท.ดำเนินการพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดค่ามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มจากโรงเรียนและรพ.สต.ทุกแห่งด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!