สหกรณ์ใน จ.แพร่ ผนึกกำลังสามัคคี จัดแข่งกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ เจ้าภาพ

เมื่อเวลา 07.45 น.วันที่ 18 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ ที่เป็นเครือข่ายสันนิบาติสหกรณ์จังหวัดแพร่ เข้าร่วม 27 หน่วย 2 สำนักงาน คือ สำนักผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดแพร่ และสหกรณ์จังหวัดแพร่ โดยขบวนนักกีฬา ได้ตั้งแถวขบวนพาเหรดที่หน้าร้านอาหารอินคา โดยมีวงดุริยางค์จาก รร.สาตธฺ 6 เทศบาลบ้านเชตะวัน นำขบวนพาเหรดเข้าสู่สนาม โดยใช้ถนนหน้าสำนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ด้านทิศตะวันออกเป็นสถานที่ แข่งขั

หลังจากขบวนนักกีฬา เข้าสู่สนามแล้ว น.ส.กมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดแพร่ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมาถึง โดยมี นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ ประธานสันนิบาติสหกรณ์จังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน ว่าในการจัดการแข่งขันวันนี้ ได้แบ่งกลุ่มสีออกเป็น 4 สี คือ แดง เขียว เหลือง และฟ้า สีละประมาณ 100 คน กีฬาจะเป็นกีฬาพื้นบ้านที่สร้างความสนุกสนาน 12 รายการ แข่งขันในช่วงเช้า หลังจากนั้น ก็รับประทานอาหารกลางวันและสังสรรค์กัน โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก นายวิวัฒน์ ตันศิริ ประธานชมรมผู้ตัดสินกีฬา จ.แพร่ นำกรรมการมาตัดสินกีฬา

จากนั้นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทนักกีฬา ขอให้เล่นกีฬาตามกฎกติกา และเล่นกีฬาอย่างมีความสุข ขอให้การแข่งขันวันนี้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ต่อด้วย นายสุรเชษฐ์ ศิริข่วง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด นักกีฬาอาวุโส นำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตน และเริ่มการแข่งขันกีฬาตามรายการสลับการเล่นดนตรี การเชียร์ของแต่ละสี ผลการตัดสินกองเชียร์ ชนะเลิศ ได้แก่ สีฟ้า รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สีแดง และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สีเหลืองและสีเขียว

ร่วมแสดงความคิดเห็น