พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก สุขุม ตีระไชย ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โดยประธานในพิธี ได้ทำการถวายพวงมาลัยข้อพระกรคล้องที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถวายพานพุ่มสักการะ พร้อมทั้งอ่านประกาศถวายราชสดุดี จากนั้น ได้มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และยิงสลุต จำนวน ๒๑ นัด เพื่อเป็นการสดุดีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้ได้มี ข้าราชการพลเรือน เจ้านายฝ่ายเหนือ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น