มหกรรมรวมพลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน “เชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สู้ฝุ่น”

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.30 น.เชิญชวนชาวเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมงานมหกรรมรวมพลังเชียงใหม่ ลมหายใจเดียวกัน “เชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สู้ฝุ่น” ณ ถนนราชดำเนิน เขตเมืองเก่า ข่วงประตูท่าแพ หอศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาและวัดพระสิงห์วรวิหาร โดยมีกิจกรรมดังนี้

ปั่นจักรยาน “ล่องกองแอ่วเมือง” “ลดฝุ่นควัน” เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น.ผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่ข่วงประตูท่าแพ พร้อมจักรยาน (ทางสภาลมหายใจเตรียมไว้ให้ 30 คัน) หลังจากนั้น ลดการใช้ยานยนต์มาปั่นจักรยาน “ล่องกองแอ่วเมือง” “ลดฝุ่นควัน” ในเขตเมืองเก่า แวะชมสถานที่ประวัติศาสตร์ เมือง วัด และชุมชน เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตล้านนา นำทีมปั่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนช่วงเวลา 9.00 น.ประชาชนชาวเชียงใหม่พร้อมกัน ณ ข่วงประตูท่าแพ โดยมีขนวนปั่นจักรยานมาสมทบ เพื่อตั้งขบวนแห่ผ้าป่าระดมทุน ส่งเสริมการลดฝุ่นควันของประชาชนในเขตเมืองและรอบนอก ช่วยเพื่อนป้องกันและดับไฟป่า และช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง ซึ่งขบวนแห่กองผ้าป่าจะออกจากข่วงประตูท่าแพไปตามถนนราชดำเนิน และทอดถวายผ้าป่ารวมพลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร ท่านสามารถร่วมทำบุญโดยโอนเงินมายัง “กองทุนลมหายใจเชียงใหม่” บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนช้างคลาน เลขที่บัญชี 533-0-28182-2

กิจกรรม “รู้เท่าทันฝุ่นควัน เตรียมตัว เตรียมชุมชน สร้างเชียงใหม่อากาศสะอาด” ณ บริเวณลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น เปิด “ลานเด็กน้อยปั่นจักรยาน” เปิดซุ้มกิจกรรมคนเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สู้ฝุ่น ร่วมกิจกรรมในซุ้มต่างๆ เช่น ซุ้มกิจกรรม ลดฝุ่นควันในเมือง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซุ้มกิจกรรม “นวัตกรรมสู้ฝุ่นควัน” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่วนที่ห้องประชุม หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 10.30 น.มีการแนะนำแอปพลิเคชั่น คุณภาพอากาศ รวมถึงการเสวนา นานาชาติลดฝุ่นควัน “แขกแก้วผู้มาเยือนและอาศัยในเชียงใหม่” ช่วงบ่ายมีประชาคมระดมสมอง “ฝุ่นมกรา มันมาจะใด” โดยกลุ่มนักวิชาการและนโยบาย สภาลมหายใจเชียงใหม่ (ผศ.ดร.สมพร จันทระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) จากนั้นเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมดนตรี กวี ศิลปะ

https://timeline.line.me/post/_dRX-lBeQtz486SDygV99E0CZO8BwTWNJF7U-prw/1157814706305032227

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!