ผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ รับรางวัล Super Leader & Super Teacher 2020

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี คณะผู้บริหารและครู ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล Super Leader & Super Teacher 2020 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ จากนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (CHIANGMAI NEXT)” ดังนี้
1.นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รางวัล Super Leader ระดับ 1
2.นายรณชัย กล้าผจญ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา รางวัล Super Teacher ระดับ 1
โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องลีลาวดี 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 มกราคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น