ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เตรียมพัฒนา และร่วมส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน บ้านนาคูหา

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ ศาลาประชุมวัดนาคูหา อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเขื่อน ปกครองอำเภอเมืองแพร่ รวมถึงผู้ใหญ่บ้านและ ชาวบ้านนาคูหา ได้ร่วมกันหารือ และให้ข้อคิดเห็น ในการร่วมกันดำเนินกิจกรรม รายการพัฒนา หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านนาคูหา ซึ่งจะจัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยคณะอาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ ที่จะได้ช่วยกันจัดทำกิจกรรม ที่สอดคล้องส่งเสริมกับหมู่บ้านท่องเที่ยว รวมกว่า 14 กิจกรรม

ซึ่งวันนี้ได้มีการหารือเบื้องต้น เพื่อเตรียมพร้อมเตรียมการ ในการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากชุมชนและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดังกล่าว คาดว่าจะเริ่ม Kick Off ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ และมีระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับชุมชนประมาณ 4 เดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดแพร่ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น